Inackordering

Stallets ordinarie service och rutiner gäller ungefär från 15 augusti till 15 juni varje år.
Som hyresgäst på Stall Högen har du en del åtaganden, varje hästägare har:
• ett insläpp och en kvällsfodring per vecka
• helger har man ca fem per år

Under de övriga två månaderna sommartid är stallet öppet men då delar man arbetsuppgifterna på dem som är hemma.

Särskilda arbetsdagar hålls minst en gång per termin. I mitten av juni har vi sommarstädning av stallet, med högtryckstvätt och målning. Var och en målar sin box och angränsande utrymme.